JET Team

Manager
MAYR
MAYR Franco
Pilote
REDONDI
REDONDI Giacomo
WOOTTON
WOOTTON Joseph
BARBOSA
BARBOSA Ruy
CLEMENTE
CLEMENTE Tomas
PELLEGRINI
PELLEGRINI Enzo